Hal hal Yang Membatalkan Puasa

Sabtu, Juni 11th 2016. | Berita Islam

Banyak perkara atau hal yang membatalkan puasa baik dari puasanya sendiri ataupun pahala. Ini berlaku untuk semua umat islam yang ada di dunia yang melaksanakan puasa ramadhan maupun puasa sunnah. Untuk itu, perlu berhati-hati agar bisa terhindar dari berbagai macam hal yang dapat membatalkan puasa atau mengurangi pahala dari puasa. Sehingga nanti bisa melaksanakan ibadah puasa dengan hasil yang sempurna.

Berikut ini beberapa hal yang membatalkan puasa yang perlu untuk diketahui, antara lain:

 • Makan dan minum dengan sengaja

Memasukkan ke dalam mulut atau lubang lain yanga ada di anggota tubuh dengan sengaja baik itu makan atau minum maka akan membatalkan puasa.

 • Jima’

Berhubungan intim di siang hari bersama pasangan baik itu keluar air mani atau tidak, itu akan membatalkan puasa. Bagi kalangan yang sudah niat puasa di malam hari namun sengaja melakukan jima’ di siang hari maka nanti akan diwajibkan untuk membayar fidyah dengan memerdekakan budak. Namun jika tak mampu mengganti dengan puasa selama 2 bualn di luar ramadhan secara berturu-turut. Namun jika tak mampu lagi, maka harus membayar fidyah 60 orang miskin. Apabila masih tidak mampu lagi masih menjadi tanggungan dan wajib untuk membayarnya jika sudah mampu.

 • Mengeluarkan mani disengaja

Jika mengeluarkan mani disengaja baik itu dipegang atau berkhayal disengaja maka membatalkan puasa. Hal ini tidak termasuk bermimpi keluar mani.

 • Haid dan nifas

Bagi wanita yang mengalami haid dan nifas dilarang keras untuk menunaikan puasa sampai sudah suci kembali.

 • Muntah disengaja

Muntah disengaja dalam hal ini memasukan tangan ke dalam kerongkongan. Bukan muntah karena mabuk atau sakit.

 • Gila

Orang yang gila atau kehilangan akal tidak wajib berpuasa.

 • Memasukkan benda lewat dubur dan kubul

Memasukkan benda baik padat maupun cair dari kabul maupun dubur akan membatalkan puasa.

 • Menghisap asap rokok sengaja

Menghisap rokok pada saat berpuasa itu akan membatalkan. Karena asap rokok juga akan masuk dalam lambung dan bisa dikatagorikan makanan.

Untuk hal-hal yang tidak membatalkan puasa yang perlu diketahui adalah:

 • Berkumur ketika puasa namun perlu hati-hati.
 • Menelan ludah.
 • Sikat gigi namun ini hukumnya makruh.
 • Menciiuum aroma masakan atau bau.
 • Keluar darah yang tidak sengaja.
 • Keluar speeerma tidak sengaja
 • Pingsan.

Sedangkan hal yang membatalkan puasa yang berkitan dengan amal atau pahala adalah sebagai berikut:

 • Membicarakan kejelekan orang atau adu domba atau menggunjing.
 • Mengucapkan kata bohong atau dusta.
 • Memberikan kesaksian palsu.
 • Mengucapkan jenis kata yang tidak bisa memberikan manfaat.
 • Mengucapkan jenis kata yang kotor, ungkapan kotor, sumpah serapah karena disebabkan marah.
 • Melihat perempuan sampai terbawa nafsu.
 • Melaksanakan pencurian atau yang sejenisnya.
 • Adu mulut dalam proses pertikaian dan berteriak-teriak yang tidak bermanfaat.
 • Membual dengan yang dapat merugikan orang lain.

Baca Juga: Nama Nama Malaikat dan Tugasnya

Itulah beberapa perbuatan dan hal yang membatalkan puasa baik dari perbuatan maupun amal yang perlu untuk diketahui bagi seluruh umat islam yang ada di dunia. Hal-hal seperti ini sangat penting untuk dipahami lebih dalam supaya nanti dalam proses menjalankan puasa tidak ada hambatan dan bisa menjalankan puasa dengan baik dan benar. Sehingga puasa yang dijalankan memberikan hasil yang memuaskan dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

tags: